Newyddion lleol a digwyddiadau
Cymdeithas y Penrhyn 21.11.18 (22-11-2018)

Niclas y Glais gan Hefin Wyn
hefinSUL Y COFIO 11/11/191811/11/2018 (17-11-2018)

cofio


Cyflwyno'r Torchau

brownis


Brownis Penrhyn-coch

ecd


Emyr Charles Davies MBE; Martin Harries; Gareth Williams

ceredig


Ceredig Davies

Rhaglen Sul y Cofio
Cymdeithas y Penrhyn 17.10.18 (18-10-2018)

ruthMerched y Wawr (02-10-2018)

myw


mywLlyfr y Mis (06-09-2018)

arwyrSioe Arddwriaethol Penrhyn-coch (21-08-2018)

Lluniau ac adroddiad llawn yn y Cambrian News:
http://www.cambrian-news.co.uk/article.cfm?id=123466
mwy

Pêl droed (18-08-2018)

menywodCiosg (13-07-2018)

ciosg


ciosgIBERS: Gwaith i ddechrau 2.7.18 (27-06-2018)

Bydd y gwaith adeiladu ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth, buddsoddiad o £40.5m, yn dechrau ar 2 Gorffennaf 2018 ar safle Gogerddan Prifysgol Aberystwyth ger Penrhyn-coch.
Bydd y Campws Arloesi yn meithrin cydweithio rhwng busnes a'r byd academaidd, gan ddarparu cyfleusterau ac arbenigedd o'r radd flaenaf i'r sectorau bwyd a diod, biobrosesu a biotechnoleg.
Dyfarnwyd y cytundeb adeiladu ar gyfer y datblygiad uchelgeisiol i Willmott Dixon Construction Limited a disgwylir i'r gwaith gymryd dwy flynedd i'w gwblhau.
Mae gwybodaeth bellach i'w chael yn y datganiad newyddion ynghlwm neu cliciwch arlein: https://www.aber.ac.uk/cy/news/archive/2018/06/title-214354-cy.html
mwy

Cymdeithas y Penrhyn (17-06-2018)

trip


tripCofio a Myfyrio (11-05-2018)

mererid


mererid


mererid


mwy

Heol Newydd ar agor 27.4.1208 (01-05-2018)

heol


heolEisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2018 (01-05-2018)

cadeirio


cadeirio


mwy

Gŵyl Ddrama Gogledd Ceredigion (21-04-2018)

drama


drama


drama


drama


Richard Owen yn cyflwyno: Tu Hwnt i bob Gofid, Sion Pennant; A'r Maglau wedi Torri, Emyr Edwards; Pwy yw dy Gymydog, Ifan Gruffydd

EIRA 2.3.2018 (02-03-2018)

2.3.2018


eira


eira


eira
Eira 27.2.18 (27-02-2018)

eira


eira


eiraCymdeithas y Penrhyn 21.2.18 (23-02-2018)

Wil Aaron: Poeri i Lygad yr Eliffant: hanes Y Cymry aeth allan i ymuno â'r Mormoniaid.
wil


wil1Cysgodfan wedi mynd!

(01-02-2018)
shelterHeol Newydd ar agor 27.4.1208 (31-01-2018)

HEOL NEWYDD


fforddPalmant Newydd i Benrhyn-coch (30-01-2018)

shelter


shelterGlaw trwm! (29-01-2018)

21.01.2018


llifogyddNadolig Llawen (27-12-2017)


NADOLIG LLAWEN!


EIRA 1982

eira82


diolch i Tony Moyes

coedPlygain 21.12.17 (22-12-2017)

plygain


plygainYsgol Penrhyn-coch (12-12-2017)

Eira

Teulu Gellinebwen yn yr eira! (12-12-2017)

Post Cyntaf

Eira 11/12 (11-12-2017)

eira1Eglwys Sant Ioan (10-12-2017)

Dewch i weld y coed! Lluniau wythnos nesaf!!
pantoEira 10/12 (10-12-2017)

eira


eira


eira


eira


eira


eira


eira

Awdur yn cyfrannu £500 i'r Ambiwlans Awyr! (08-12-2017)

clawr


ambiwlans


Diolch o galon i bawb sydd wedi prynu fy llyfr ar enwau tai a ffermydd Bont-goch (Elerch). Mae'r argraffiad cyntaf bron a bod allan o brint, a chyfrannwyd £500 o'r gwerthiant i elusen Ambiwlans Awyr Cymru. Mae'r ail argraffiad, gydag ychydig o newidiadau a rhai lluniau newydd, eisoes yn y wasg a bydd ar gael, gobeithio, ymhen wythnos. Anrheg Nadolig delfrydol!

Eglwys Sant Ioan (05-12-2017)

Sgwrs gan Hilary Peters, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar bapurau stad Gogerddan.
Llythyron caru rhwng pianydd o wlad Pwyl a Marjorie Pryse
Radwan and Marjorie Pryse
hpeters


hpetersCymdeithas y Penrhyn (16-11-2017)

lynchD. Litt i Daniel Huws 8.11.17 (13-11-2017)

Anrhydeddu Daniel Huws gyda gradd D.Litt., er anrhydedd gan Brifysgol Cymru.
danielTrefeurig yn COFIO 12.11.17 (12-11-2017)

cofio


Y Parchg Lyn Lewis Dafis; Y Parchg Peter Thomas; Emyr Charles Davies, MBE

Cymdeithas y Penrhyn (18-10-2017)

:rewhuws


clawrEglwys Salem Coedgruffydd (28-09-2017)

Mae ymddiriedolwyr Eglwys Salem Coedgruffydd wedi penderfynu cau mynwent y capel. Mae'r ymddiriedolwyr yn gofyn i deuluoedd y rhai sydd wedi eu claddu yn y fynwent anfon eu manylion cyswllt atynt trwy law 10 Cae Mawr, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EJ (neu salem.coedgruffydd@gmail.com).

Cymdeithas y Penrhyn (21-09-2017)

Y Parchg Ddr D. Ben Rees yn trafod ei lyfr diweddaraf Cledwyn Hughes o Fôn. Cyflwynwyd gan y cadeirydd Anwen Pierce.
dbenrees


anwenpierceTAITH TRACTORAU 17.9.17 (17-09-2017)

tractorFfordd ar gau (16-09-2017)

Cau Ffordd Dros Dro C1016 Penrhyn-coch. O 'Cartref' i 'Bronderw'.

6pm tan hanner nos 11/9/2017 hyd 15/9/2017. Mynediad drwyddo i gerbydau'r gwasanaethau brys
20 yr awr twy'r pentref! (08-09-2017)

ugainGegin y Bobol (wedi cau 28.9.17) (25-07-2017)

CROESO I GEGIN Y BOBOL


ger Swyddfa'r Post


Cegin


Cegin


Cegin20 milltir yr awr? (13-07-2017)

heolydd 20Horeb: Taith i Rydwilym 9.7.17 (10-07-2017)

taith 2017Aelod Seneddol Ceredigion 9.6.17 (13-06-2017)

Ben Lake AS


BenHoreb (11-06-2017)

Oedfa Coda Ni 11.6.17


Gwynfor

GwynforMari

MariFeioled

FeioledFfred

FfredY Gynulleidfa 1

Y Gynulleidfa 1Y Gynulleidfa 2

Y Gynulleidfa 2
Etholaid Cyffredinol 2017 (09-06-2017)

ETHOLIAD CYFFREDINOL 8 MEHEFIN: Y DEWIS YNG NGHEREDIGION
lecsiwnCinio Bara Caws Cymorth Cristnogol (17-05-2017)

dileu


dileuCyngor Cymuned Trefeurig (16-05-2017)

richardEtholiadau Cyngor Sir Ceredigion (05-04-2017)

daiEisteddfod Penrhyn-coch (31-03-2017)

Llyr Wyn Williams, AbersochCymdeithas y Penrhyn (19-03-2017)

elin


mairwenEglwys S Ioan: Cwis a Chawl 24.2.17 (25-02-2017)

cwisCymdeithas y Penrhyn (16-02-2017)

lynLleuad Eira 10.2.17 (10-02-2017)

lleuad


lleuadGwanwyn ar y ffordd (26-01-2017)

deryn


eirlysHeol ar Agor (19-01-2017)

Heol ar gau (O groesffordd Gogerddan tuag at y brif heol i Aberystwyth heibio i bont y rheilffordd) 9-16/1/17


bontCymdeithas y Penrhyn (18-01-2017)

Lyn Lewis Dafis yn rhoi sgwrs ddifyr am John Thomas, y ffotograffydd.
lyn