Newyddion lleol a digwyddiadau
Nadolig Llawen (24-12-2018)

coed


coedenGer-y-Cwm (23-12-2018)

gerCymdeithas y Penrhyn 21.11.18 (22-11-2018)

Niclas y Glais gan Hefin Wyn
hefinSUL Y COFIO 11/11/191811/11/2018 (17-11-2018)

cofio


Cyflwyno'r Torchau

brownis


Brownis Penrhyn-coch

ecd


Emyr Charles Davies MBE; Martin Harries; Gareth Williams

ceredig


Ceredig Evans

Rhaglen Sul y Cofio
Cymdeithas y Penrhyn 17.10.18 (18-10-2018)

ruthMerched y Wawr (02-10-2018)

myw


mywLlyfr y Mis (06-09-2018)

arwyrSioe Arddwriaethol Penrhyn-coch (21-08-2018)

Lluniau ac adroddiad llawn yn y Cambrian News:
http://www.cambrian-news.co.uk/article.cfm?id=123466
mwy

Pêl droed (18-08-2018)

menywodCiosg (13-07-2018)

ciosg


ciosgIBERS: Gwaith i ddechrau 2.7.18 (27-06-2018)

Bydd y gwaith adeiladu ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth, buddsoddiad o £40.5m, yn dechrau ar 2 Gorffennaf 2018 ar safle Gogerddan Prifysgol Aberystwyth ger Penrhyn-coch.
Bydd y Campws Arloesi yn meithrin cydweithio rhwng busnes a'r byd academaidd, gan ddarparu cyfleusterau ac arbenigedd o'r radd flaenaf i'r sectorau bwyd a diod, biobrosesu a biotechnoleg.
Dyfarnwyd y cytundeb adeiladu ar gyfer y datblygiad uchelgeisiol i Willmott Dixon Construction Limited a disgwylir i'r gwaith gymryd dwy flynedd i'w gwblhau.
Mae gwybodaeth bellach i'w chael yn y datganiad newyddion ynghlwm neu cliciwch arlein: https://www.aber.ac.uk/cy/news/archive/2018/06/title-214354-cy.html
mwy

Cymdeithas y Penrhyn (17-06-2018)

trip


tripCofio a Myfyrio (11-05-2018)

mererid


mererid


mererid


mwy

Heol Newydd ar agor 27.4.1208 (01-05-2018)

heol


heolEisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2018 (01-05-2018)

cadeirio


cadeirio


mwy

Gŵyl Ddrama Gogledd Ceredigion (21-04-2018)

drama


drama


drama


drama


Richard Owen yn cyflwyno: Tu Hwnt i bob Gofid, Sion Pennant; A'r Maglau wedi Torri, Emyr Edwards; Pwy yw dy Gymydog, Ifan Gruffydd

EIRA 2.3.2018 (02-03-2018)

2.3.2018


eira


eira


eira
Eira 27.2.18 (27-02-2018)

eira


eira


eiraCymdeithas y Penrhyn 21.2.18 (23-02-2018)

Wil Aaron: Poeri i Lygad yr Eliffant: hanes Y Cymry aeth allan i ymuno â'r Mormoniaid.
wil


wil1Cysgodfan wedi mynd!

(01-02-2018)
shelterHeol Newydd ar agor 27.4.1208 (31-01-2018)

HEOL NEWYDD


fforddPalmant Newydd i Benrhyn-coch (30-01-2018)

shelter


shelterGlaw trwm! (29-01-2018)

21.01.2018


llifogydd