Lansiad y wefan yn Ysgol Penrhyn-coch 15 Mai 2008

Lluniau gan Hugh Jones
Cliciwch ar y llun er mwyn ei chwyddo
Richard Owen, Cadeirydd Cyngor Cymuned Trefeurig yn croesawu'r gynulleidfa
Richard Owen, Cadeirydd Cyngor Cymuned Trefeurig yn croesawu'r gynulleidfa

Emyr Pugh Evans, Prifathro Ysgol Penrhyn-coch, yn cyflwyno'r plant
Emyr Pugh Evans, Prifathro Ysgol Penrhyn-coch, yn cyflwyno'r plant

Elin Jones yn lansio'r wefan
Elin Jones yn lansio'r wefan

Côr Ysgol Penrhyn-coch
Côr Ysgol Penrhyn-coch

Gwenno, Ffion a Mari
Gwenno, Ffion a Mari

Rhys Hedd
Rhys Hedd

Cyng Dai Suter ac Elin Jones AC yn bresennol yn y lansio
Cyng Dai Suter ac Elin Jones AC yn bresennol yn y lansio

Y Pwyllgor a fu'n gyfrifol am sefydlu'r wefan
Y Pwyllgor a fu'n gyfrifol am sefydlu'r wefan