Lluniau Agnes Morgan


Cliciwch ar y lluniau er mwyn chwyddo'r llun, ac er mwyn cael mwy o wybodaeth (ar waelod y llun)

190020au


<span class='userhigh'>Cwrt Villa 1900</span>
Cwrt Villa 1900

<span class='userhigh'>Ysgol Trefeurig dosbarth coginio, c. 1920au</span>
Ysgol Trefeurig dosbarth coginio, c. 1920au

<span class='userhigh'>Cofeb Penrhyn-coch - 11 Tachwedd, 1923</span>
Cofeb Penrhyn-coch - 11 Tachwedd, 1923

<span class='userhigh'>Cofeb Penrhyn-coch 1923</span>
Cofeb Penrhyn-coch 1923

1930au


<span class='userhigh'>Eira 1936</span>
Eira 1936

<span class='userhigh'>Fan Powell yn danfon bara 1936</span>
Fan Powell yn danfon bara 1936

1940au


<span class='userhigh'>Wyn Davies gyda un o fysus Gwmni Morgan 1948</span>
Wyn Davies gyda un o fysus Gwmni Morgan 1948

1950au


<span class='userhigh'>Cliff Evans yn cael ei fedyddio 1952</span>
Cliff Evans yn cael ei fedyddio 1952

<span class='userhigh'>Adeiladu tai y Comisiwn Coedwigaeth 1953</span>
Adeiladu tai y Comisiwn Coedwigaeth 1953

<span class='userhigh'>Adeiladu tai y Comisiwn Coedwigaeth 1953</span>
Adeiladu tai y Comisiwn Coedwigaeth 1953

1960au


<span class='userhigh'>Hel Calennig 1960au</span>
Hel Calennig 1960au

<span class='userhigh'>Agoriad Neuadd y Pentref 1960</span>
Agoriad Neuadd y Pentref 1960

<span class='userhigh'>Y Fonesig Pryse yn yr helfa ger Cwrt Villa, Gwyl San Steffan 1962</span>
Y Fonesig Pryse yn yr helfa ger Cwrt Villa, Gwyl San Steffan 1962

<span class='userhigh'>Helfa Gogerddan Hounds y tu fas i'r Llew Du, Bow St, Gwyl San Steffan 1962</span>
Helfa Gogerddan Hounds y tu fas i'r Llew Du, Bow St, Gwyl San Steffan 1962

<span class='userhigh'>Penyberth 1961</span>
Penyberth 1961

<span class='userhigh'>O Benyberth 1968</span>
O Benyberth 1968

<span class='userhigh'>Cert llaeth Llwyn Gronw 1964</span>
Cert llaeth Llwyn Gronw 1964

<span class='userhigh'>Scott Nesbitt, Glandwr, yn dod trwy'r llifogydd 1964</span>
Scott Nesbitt, Glandwr, yn dod trwy'r llifogydd 1964

<span class='userhigh'>Hers y Plwyf yn 1965</span>
Hers y Plwyf yn 1965

<span class='userhigh'>Carnifal 1964</span>
Carnifal 1964

<span class='userhigh'>Gorymdaith Carnifal 1965</span>
Gorymdaith Carnifal 1965

<span class='userhigh'>Carnifal 1967</span>
Carnifal 1967

<span class='userhigh'>Carnifal 1968</span>
Carnifal 1968

<span class='userhigh'>Codi Maesyfelin 1968</span>
Codi Maesyfelin 1968

<span class='userhigh'>Ty Coch</span>
Ty Coch

1970au


<span class='userhigh'>Garej c. 1970au</span>
Garej c. 1970au

<span class='userhigh'>Codi Nant Seilo 1974</span>
Codi Nant Seilo 1974

<span class='userhigh'>Codi Glan-ffrwd 1974</span>
Codi Glan-ffrwd 1974

<span class='userhigh'>Yr Efail, Capel Dewi, 1977</span>
Yr Efail, Capel Dewi, 1977