MYNEGAI I'R WEFAN A�Y


Adeiladwyr (BUSNESAU)
Ail Ryfel Byd
Anabledd, offer - Promove (BUSNESAU)
Arddangosfa Coed Nadolig 2014
Arddangosfa Coed Nadolig 2015
Arddangosfa Coed Nadolig 2016
Arddangosfa Coed Nadolig 2017
Arddangosfa Coed Nadolig 2018
AWDURON ac ARTISTIAID

Beddargraffiadau Capel Madog
Beddargraffiadau Eglwys S Ioan
Beddargraffiadau Horeb
Beddargraffiadau Salem
Beddargraffiadau Siloa, Cwmerfyn
Beddargraffiadau Tabernacl, Cwmsymlog
Brownies
BUSNESAU
Bwyd (BUSNESAU)
Bysiau - Mid Wales Travel (BUSNESAU)
Bywyd Gwyllt

Cae Chwarae Pen-bont Rhydybeddau
CAPEL DEWI
Capel Madog
Carafan y Sipsiwn, Ysgol Penrhyn-coch (neu Cwt Bugail, efallai?)


Diolch i deulu y diweddar Hywel Evans.
 

Clwb Cwl 2011
Clwb P�l-droed Penrhyn-coch
Cofeb Pen-bont Rhydybedddau
Cofebau Plwyf Trefeurig
Contracto (BUSNESAU)
CWMERFYN
Cyfarwyddwr Angladdau (BUSNESAU)
Cyfrifiad Trefeurig 1841
Cyfrifiad Trefeurig 1851
Cyngor Cymuned
Cylch Meithrin Trefeurig
Cylch Ti a Fi
Cymdeithas Canolfan Dafydd ap Gwilym
Cymdeithas Madog 2008-09
Cymdeithas y Penrhyn
CYP - Taith i Gwm Tawe, 2008
CYP - Taith i Sir F�n, 2009
CYP - Taith i Fro Morgannwg, 2010
CYP - Taith i Flaenau Gwent, 2012
CYP - Treffynnon, 2013
CYP - Taith i Sycharth, 2014
CYP - Taith i Sir Benfro 20.6.2015
CYP - Maelor Cymraeg a Maelor Saesneg, 2016
CYP - Dilyn �l traed T. Llew Jones, 24.6.2017
CYP - Penrhyn Llŷn, 17.6.2018
CYP - Sir Gaerfyrddin, 2019
CYMDEITHASAU
Cymeriadau

Dafydd ap Gwilym
Datblygiad TAI (Tir Pen-banc)
DYDDIADUR

Eglwys Sant Ioan
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch - Rhaglen
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2008 � LLUNIAU
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2008 - Cerdd y Gadair (Rhyddid, Arwel Jones)
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2009 - Rhaglen
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2009 - LLUNIAU
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2009 - Cerdd y Gadair (Taith, Osian Rowlands)
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2010 - Rhaglen
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2010 - LLUNIAU
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2011 - Canlyniadau
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2011 - Cadeirio
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2011 - Corau
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2011 - Unawdwyr
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2011 - Beirniadaeth y Gadair, Telyneg a'r Soned
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2011 - Beirniadaeth Tlws yr Ifanc
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2012 - Rhaglen
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2012 - Y Canlyniadau
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2012 - Lluniau Nos Wener
Eisteddofd Gadeiriol Penrhyn-coch 2012 - Lluniau Nos Sadwrn
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2013
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2014
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2015
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2016
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2017
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2018
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2019

Ffilm a Sain
Ffotograffydd�Jeremy Moore (BUSNESAU)

Grŵp Datblygu Ysgol Trefeurig
Gwrthsefyll (Arddangosfa)
Y GYMUNED

HANES
1900-1920au (lluniau)
1930au (lluniau)
1940au (lluniau)
1950au (lluniau)
1960�64 (lluniau)
1965�69 (lluniau)
1970au (lluniau)
1980�84 (lluniau)
1985�89 (lluniau)
1990�94 (lluniau)
1995�99 (lluniau)
2000�08 (lluniau)
Dim dyddiad (lluniau)
Hanes - Crefydd ac Addysg
Hanes - Cysylltiad Brenhinol
Hanes - Diwydiant
Hanes Dŵr Penrhyn-coch
Hanes Ysgol Penrhyn-coch 150 mlynedd o addysg
Hanes Ysgol Penrhyn - Cyfnod Rees Jones 1927-63
Hanes Ysgol Penrhyn - Cyfnod Alun Williams 1963-77
Hanes Ysgol Penrhyn - Cyfnod Trevor Evans 1977-88
Hanes Ysgol Penrhyn - Cyfnod Alun John 1988-2002
Hanes Ysgol Penrhyn - 1977�83
Hanes Ysgol Penrhyn - 1983�87
Hanes Ysgol Penrhyn - 1987�92
Hanes Ysgol Penrhyn - 1992�97
Hanes Ysgol Penrhyn - 1997�2002
Hanes Ysgol Penrhyn - 2002�07
Horeb, Penrhyn-coch
Horeb, Arddangosfa Hanes
Horeb, Bedydd
Horeb, Gweinidogion
Horeb a Robert ap Gwilym Ddu

James, John, clerc Trefeurig, ysg. Siloam, Cwmerfyn
Jones, Morgan, mwynwr, Goginan (1862-1930)

Lleng Brydeinig
Llifogydd Mai, 2012
LLUNIAU gweler HANES 1900�

Map o'r Ardal
Merched y Wawr, Penrhyn-coch
Morgan, Evan Arthur
Morgan, Evan David
Morgan, William, Cwrt Villa
MUDIADAU

Neuadd y Penrhyn
NEWYDDION
NEWYDDION 2008
NEWYDDION 2009
NEWYDDION 2010
NEWYDDION 2011
NEWYDDION 2012
NEWYDDION 2013
NEWYDDION 2014
NEWYDDION 2015
NEWYDDION 2016
NEWYDDION 2017
NEWYDDION 2018

PATRASA
Plaid Cymru�Cangen Bro Dafydd
Plygain 2010
Plygain 2011
Plygain 2012
Plygain 2013
Plygain - Fideo 2013 Rownd 1
Plygain - Fideo 2013 Rownd 2
Plygain - Fideo 2013 Linda a'r merched, ac Efan
Plygain 2014
Plygain 2015
Plygain 2016
Plygain 2017
Plygain 2018
Plygain 2019

Pont Gogerddan, agoriad 16.6.2000
Priodasau 1

Rhyfel Byd Cyntaf

SALEM, Coedgruffydd
Siloa, Cwmerfyn
Sioe Penrhyn-coch
Sioe Trefeurig

SUL Y COFIO 2013
SUL Y COFIO 2014
SUL Y COFIO 2016
SUL Y COFIO 2017
SUL Y COFIO 2018
Taith Tractorau 2012
Taith Tractorau 2014
Taith Tractorau 2016
Taith Tractorau 2017
Taith Tractorau 2019
Y TINCER
Twrnament Eric ac Arthur Thomas 2017

Ysgol Penrhyn-coch
Ystadegau