MYNEGAI I'R WEFAN AâY


Adeiladwyr (BUSNESAU)
Ail Ryfel Byd
Anabledd, offer - Promove (BUSNESAU)
Arddangosfa Coed Nadolig 2014
Arddangosfa Coed Nadolig 2015
Arddangosfa Coed Nadolig 2016
Arddangosfa Coed Nadolig 2017
Arddangosfa Coed Nadolig 2018
AWDURON ac ARTISTIAID

Beddargraffiadau Capel Madog
Beddargraffiadau Eglwys S Ioan
Beddargraffiadau Horeb
Beddargraffiadau Salem
Beddargraffiadau Siloa, Cwmerfyn
Beddargraffiadau Tabernacl, Cwmsymlog
Brownies
BUSNESAU
Bwyd (BUSNESAU)
Bysiau - Mid Wales Travel (BUSNESAU)
Bywyd Gwyllt

Cae Chwarae Pen-bont Rhydybeddau
CAPEL DEWI
Capel Madog
Carafan y Sipsiwn, Ysgol Penrhyn-coch (neu Cwt Bugail, efallai?)


Diolch i deulu y diweddar Hywel Evans.
 

Clwb Cwl 2011
Clwb P�l-droed Penrhyn-coch
Cofeb Pen-bont Rhydybedddau
Cofebau Plwyf Trefeurig
Contracto (BUSNESAU)
CWMERFYN
Cyfarwyddwr Angladdau (BUSNESAU)
Cyfrifiad Trefeurig 1841
Cyfrifiad Trefeurig 1851
Cyngor Cymuned
Cylch Meithrin Trefeurig
Cylch Ti a Fi
Cymdeithas Canolfan Dafydd ap Gwilym
Cymdeithas Madog 2008-09
Cymdeithas y Penrhyn
CYP - Taith i Gwm Tawe, 2008
CYP - Taith i Sir F�n, 2009
CYP - Taith i Fro Morgannwg, 2010
CYP - Taith i Flaenau Gwent, 2012
CYP - Treffynnon, 2013
CYP - Taith i Sycharth, 2014
CYP - Taith i Sir Benfro 20.6.2015
CYP - Maelor Cymraeg a Maelor Saesneg, 2016
CYP - Dilyn �l traed T. Llew Jones, 24.6.2017
CYP - Penrhyn Llŷn, 17.6.2018
CYP - Sir Gaerfyrddin, 2019
CYMDEITHASAU
Cymeriadau

Dafydd ap Gwilym
Datblygiad TAI (Tir Pen-banc)
DYDDIADUR

Eglwys Sant Ioan
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch - Rhaglen
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2008 � LLUNIAU
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2008 - Cerdd y Gadair (Rhyddid, Arwel Jones)
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2009 - Rhaglen
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2009 - LLUNIAU
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2009 - Cerdd y Gadair (Taith, Osian Rowlands)
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2010 - Rhaglen
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2010 - LLUNIAU
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2011 - Canlyniadau
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2011 - Cadeirio
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2011 - Corau
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2011 - Unawdwyr
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2011 - Beirniadaeth y Gadair, Telyneg a'r Soned
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2011 - Beirniadaeth Tlws yr Ifanc
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2012 - Rhaglen
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2012 - Y Canlyniadau
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2012 - Lluniau Nos Wener
Eisteddofd Gadeiriol Penrhyn-coch 2012 - Lluniau Nos Sadwrn
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2013
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2014
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2015
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2016
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2017
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2018
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2019

Ffilm a Sain
Ffotograffydd�Jeremy Moore (BUSNESAU)

Grŵp Datblygu Ysgol Trefeurig
Gwrthsefyll (Arddangosfa)
Y GYMUNED

HANES
1900-1920au (lluniau)
1930au (lluniau)
1940au (lluniau)
1950au (lluniau)
1960�64 (lluniau)
1965�69 (lluniau)
1970au (lluniau)
1980�84 (lluniau)
1985�89 (lluniau)
1990�94 (lluniau)
1995�99 (lluniau)
2000�08 (lluniau)
Dim dyddiad (lluniau)
Hanes - Crefydd ac Addysg
Hanes - Cysylltiad Brenhinol
Hanes - Diwydiant
Hanes Dŵr Penrhyn-coch
Ysgol Penrhyn-coch - DATHLIADAU 2013
Hanes Ysgol Penrhyn-coch 150 mlynedd o addysg
Hanes Ysgol Penrhyn - Cyfnod Rees Jones 1927-63
Hanes Ysgol Penrhyn - Cyfnod Alun Williams 1963-77
Hanes Ysgol Penrhyn - Cyfnod Trevor Evans 1977-88
Hanes Ysgol Penrhyn - Cyfnod Alun John 1988-2002
Hanes Ysgol Penrhyn - 1977�83
Hanes Ysgol Penrhyn - 1983�87
Hanes Ysgol Penrhyn - 1987�92
Hanes Ysgol Penrhyn - 1992�97
Hanes Ysgol Penrhyn - 1997�2002
Hanes Ysgol Penrhyn - 2002�07
Horeb, Penrhyn-coch
Horeb, Arddangosfa Hanes
Horeb, Bedydd
Horeb, Gweinidogion
Horeb a Robert ap Gwilym Ddu

James, John, clerc Trefeurig, ysg. Siloam, Cwmerfyn
Jones, Morgan, mwynwr, Goginan (1862-1930)

Lleng Brydeinig
Llifogydd Mai, 2012
LLUNIAU gweler HANES 1900�

Map o'r Ardal
Merched y Wawr, Penrhyn-coch
Morgan, Evan Arthur
Morgan, Evan David
Morgan, William, Cwrt Villa
MUDIADAU

Neuadd y Penrhyn
NEWYDDION
NEWYDDION 2008
NEWYDDION 2009
NEWYDDION 2010
NEWYDDION 2011
NEWYDDION 2012
NEWYDDION 2013
NEWYDDION 2014
NEWYDDION 2015
NEWYDDION 2016
NEWYDDION 2017
NEWYDDION 2018

PATRASA
Plaid Cymru Cangen Bro Dafydd
Plygain 2010
Plygain 2011
Plygain 2012
Plygain 2013
Plygain - Fideo 2013 Rownd 1
Plygain - Fideo 2013 Rownd 2
Plygain - Fideo 2013 Linda a'r merched, ac Efan
Plygain 2014
Plygain 2015
Plygain 2016
Plygain 2017
Plygain 2018
Plygain 2019

Pont Gogerddan, agoriad 16.6.2000
Priodasau 1

Rhyfel Byd Cyntaf

SALEM, Coedgruffydd
Siloa, Cwmerfyn
Sioe Penrhyn-coch
Sioe Trefeurig

SUL Y COFIO 2013
SUL Y COFIO 2014
SUL Y COFIO 2016
SUL Y COFIO 2017
SUL Y COFIO 2018
Taith Tractorau 2012
Taith Tractorau 2014
Taith Tractorau 2016
Taith Tractorau 2017
Taith Tractorau 2019
Y TINCER
Twrnament Eric ac Arthur Thomas 2017

Ysgol Penrhyn-coch
Ystadegau