Lluniau Ardal Trefeurig

Yma cewch weld casgliadau o luniau cyfoes a hanesyddol o'r ardal

Bws ar Sgwâr Penrhyn-coch yn yr 1980au


mid wales


Gyrrwr y bws yw David Edwards. Hefyd yn y llun mae Florence Edwards. Pwy yw'r lleill?

Diolch i Keith Newton, Somerset trwy law Tony Moyes, am y llun

==
Esiah Price, Meurig Cottage a Seilo View ond pwy yw'r ddwy weinyddes? Cysylltwch: golygydd@trefeurig.org

Esiah PriceFFILM A SAIN

FFILM A SAINYchwanegiadau diweddaraf: diolch i Mr Brian Davies
Ysgol Penrhyn-coch, 1952; Salem 1922, Bedydd Afon Stewi, 1959/60 (pdf)

Os oes gennych chi luniau diddorol o'r ardal (neu ragor o fanylion am y lluniau sydd yma eisoes), cysylltwch â:

Lluniau Agnes Morgan

Hen luniau o Drefeurig, wedi'u rhoi gan y diweddar Agnes Morgan
Cyhoeddwyd detholiad o luniau o gasgliad helaeth Agnes Morgan, Cwrt Villa, Penrhyn-coch yn y Tincer rhwng Medi 2004 a Rhagfyr 2005. Diolch iddi am roi ei chaniatâd caredig i ni gael eu cynnwys ar y wefan.

Lluniau Hugh Jones

Lluniau Hugh Jones 1
Lluniau Hugh Jones 2
Lluniau Hugh Jones 3
Paentiadau Hugh Jones
Dymchwel Capel Dewi 1993 a Dadorchuddio'r Garreg 1995
Diolch iddo am roi ei ganiatâd caredig i ni gael eu cynnwys ar y wefan.

Lluniau Hugh Evans

Pen-bont Rhydybeddau yn y 1960au
Diolch iddo am roi ei ganiatâd caredig i ni gael eu cynnwys ar y wefan.

Wyt ti'n cofio'r 1980au?

Atgofion o'r 1980au

Lluniau Tony Moyes

Lluniau Tony Moyes

Miloedd rhagor o luniau o'r ardal ar wefan flickr