Lluniau Hugh Evans: Pen-bont Rhydybeddau yn y 1960au


<span class='userhigh'>Gwilym Evans ac Elwyn Ioan ar y motobeic</span>
Gwilym Evans ac Elwyn Ioan ar y motobeic

<span class='userhigh'>Gwilym Evans, Tegfan yn clirio'r eira 1962</span>
Gwilym Evans, Tegfan yn clirio'r eira 1962

<span class='userhigh'>Llew Llwynderw, Nia, Gwilym a Huw</span>
Llew Llwynderw, Nia, Gwilym a Huw

<span class='userhigh'>Tomi ac Olwen Jones</span>
Tomi ac Olwen Jones

<span class='userhigh'>Mair a Huw Tegfan, Olwen Jones, Cemlyn</span>
Mair a Huw Tegfan, Olwen Jones, Cemlyn

<span class='userhigh'>Ysgol Trefeurig</span>
Ysgol Trefeurig

<span class='userhigh'>Ysgol Trefeurig a Mrs Roberts</span>
Ysgol Trefeurig a Mrs Roberts

<span class='userhigh'>Ysgol Trefeurig a Mrs Roberts</span>
Ysgol Trefeurig a Mrs Roberts