Lluniau Hugh Jones

Cliciwch ar y lluniau er mwyn chwyddo'r llun, ac er mwyn cael mwy o wybodaeth<span class='userhigh'>Tŷ Cornel, Penrhyn-coch</span>
Tŷ Cornel, Penrhyn-coch

<span class='userhigh'>Ysgol Penrhyn-coch 1927</span>
Ysgol Penrhyn-coch 1927

<span class='userhigh'>Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch 1927</span>
Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch 1927

<span class='userhigh'>Cyfarfod sefydlu'r Parchg D Eifion Evans i Eglwys Penrhyn-coch 1948</span>
Cyfarfod sefydlu'r Parchg D Eifion Evans i Eglwys Penrhyn-coch 1948

<span class='userhigh'>Sefydliad y Merched, Penrhyn-coch 1960</span>
Sefydliad y Merched, Penrhyn-coch 1960

<span class='userhigh'>Esgob Tyddewi yn Eglwys Sant Ioan tua 1960</span>
Esgob Tyddewi yn Eglwys Sant Ioan tua 1960

<span class='userhigh'>Ysgol Penrhyn-coch: Parti Chwythbrennau 1972</span>
Ysgol Penrhyn-coch: Parti Chwythbrennau 1972

<span class='userhigh'>Pedwarawd "Dai a Dwy" 1979</span>
Pedwarawd "Dai a Dwy" 1979

<span class='userhigh'>Canmlwyddiant Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch 1981</span>
Canmlwyddiant Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch 1981

<span class='userhigh'>W I Penrhyn-coch, dathlu 30 oed Mawrth 1982</span>
W I Penrhyn-coch, dathlu 30 oed Mawrth 1982

<span class='userhigh'>'Mr Duw' - cerdd-ddrama a berfformiwyd yn Horeb 1986</span>
'Mr Duw' - cerdd-ddrama a berfformiwyd yn Horeb 1986

<span class='userhigh'>Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch, gweithwyr casglu papur wast 1987</span>
Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch, gweithwyr casglu papur wast 1987

<span class='userhigh'>Parti Merched Bro Dafydd 1987</span>
Parti Merched Bro Dafydd 1987

<span class='userhigh'>Clawr y caset 1987</span>
Clawr y caset 1987

<span class='userhigh'>Côr Cymysg Penrhyn-coch</span>
Côr Cymysg Penrhyn-coch

<span class='userhigh'>Eisteddfod Penrhyn-coch 1988</span>
Eisteddfod Penrhyn-coch 1988

<span class='userhigh'>Dechrau Canu Dechrau Canmol a Songs of Praise, Penrhyn-coch 1988</span>
Dechrau Canu Dechrau Canmol a Songs of Praise, Penrhyn-coch 1988

<span class='userhigh'>Ysgol Penrhyn-coch:ymarfer ar gyfer Dechrau Canu Dechrau Canmol 1988</span>
Ysgol Penrhyn-coch:ymarfer ar gyfer Dechrau Canu Dechrau Canmol 1988

<span class='userhigh'>Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch, atgyweirio'r eglwys: gosod y ceiliog ar ôl ei baentio 1988</span>
Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch, atgyweirio'r eglwys: gosod y ceiliog ar ôl ei baentio 1988

<span class='userhigh'>Bardd y Gadair 1989 - Y Parchg Peter Thomas</span>
Bardd y Gadair 1989 - Y Parchg Peter Thomas

<span class='userhigh'>Y ffordd i mewn i Benrhyn-coch 1990</span>
Y ffordd i mewn i Benrhyn-coch 1990

<span class='userhigh'>Y ffordd allan o Benrhyn-coch 1990</span>
Y ffordd allan o Benrhyn-coch 1990

<span class='userhigh'>Y ffordd newydd i mewn i Benrhyn-coch 1991</span>
Y ffordd newydd i mewn i Benrhyn-coch 1991

<span class='userhigh'>Agor Pont Tyngelli 1991</span>
Agor Pont Tyngelli 1991

<span class='userhigh'>Agoriad swyddogol Pont Tyngelli 1991</span>
Agoriad swyddogol Pont Tyngelli 1991

<span class='userhigh'>Ysgol Trefeurig adeg agor Pont Tyngelli 1991</span>
Ysgol Trefeurig adeg agor Pont Tyngelli 1991

<span class='userhigh'>Y Parchg Peter Thomas yn cyflwyno copi rhwymiad arbennig o <i>O Gogerddan i Horeb</i> i'r awdur Dr David Jenkins 1992</span>
Y Parchg Peter Thomas yn cyflwyno copi rhwymiad arbennig o O Gogerddan i Horeb i'r awdur Dr David Jenkins 1992

<span class='userhigh'>Ysgol Penrhyn-coch: Dathlu chwarter canrif, 1994</span>
Ysgol Penrhyn-coch: Dathlu chwarter canrif, 1994

<span class='userhigh'>Clawr y daflen</span>
Clawr y daflen

<span class='userhigh'>Miss Florrie Hamer</span>
Miss Florrie Hamer

<span class='userhigh'>Merched y Wawr yn eu gwisgoedd priodas</span>
Merched y Wawr yn eu gwisgoedd priodas

<span class='userhigh'>Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch</span>
Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch

<span class='userhigh'>Tîm Pêl-droed Penrhyn-coch v. Tîm Pêl-droed Pobl y Cwm</span>
Tîm Pêl-droed Penrhyn-coch v. Tîm Pêl-droed Pobl y Cwm

<span class='userhigh'>Eisteddfod Penrhyn-coch - Mrs Olwen Richards, Rhydaman, y cyfeilyddes am flynyddoedd</span>
Eisteddfod Penrhyn-coch - Mrs Olwen Richards, Rhydaman, y cyfeilyddes am flynyddoedd

<span class='userhigh'>Ysgol Penrhyn-coch, David Bellamy yn plannu coeden 2000</span>
Ysgol Penrhyn-coch, David Bellamy yn plannu coeden 2000

<span class='userhigh'>Ymweliad David Bellamy</span>
Ymweliad David Bellamy

<span class='userhigh'>Margaret Leighton (actores) yn ffilmio</span>
Margaret Leighton (actores) yn ffilmio

<span class='userhigh'>Ysgol Penrhyn-coch: 1992</span>
Ysgol Penrhyn-coch: 1992

<span class='userhigh'>Ysgol Trefeurig: 1991</span>
Ysgol Trefeurig: 1991

<span class='userhigh'>Ysgol Trefeurig Ffair Haf 1989</span>
Ysgol Trefeurig Ffair Haf 1989

<span class='userhigh'>Cylch Meithrin Trefeurig 1986</span>
Cylch Meithrin Trefeurig 1986

<span class='userhigh'>Merched y Wawr, yn eu gwisgoedd priodas</span>
Merched y Wawr, yn eu gwisgoedd priodas

<span class='userhigh'>Ymddeolwyr Penrhyn-coch a'r cylch 2001</span>
Ymddeolwyr Penrhyn-coch a'r cylch 2001

<span class='userhigh'>Map o'r ardal ar sgwâr Penrhyn-coch</span>
Map o'r ardal ar sgwâr Penrhyn-coch

<span class='userhigh'>Daniel Huws yn dadorchuddio'r Map 2003</span>
Daniel Huws yn dadorchuddio'r Map 2003

<span class='userhigh'>Y Garreg Goffa ar sgwâr Penrhyn-coch 2006</span>
Y Garreg Goffa ar sgwâr Penrhyn-coch 2006