Lluniau Hugh Jones 3


Cliciwch ar y lluniau er mwyn chwyddo'r llun, ac er mwyn cael mwy o wybodaeth
<span class='userhigh'>Dadorchuddio Cofeb yr Ail Ryfel Byd</span>
Dadorchuddio Cofeb yr Ail Ryfel Byd

<span class='userhigh'>Eglwys Sant Ioan</span>
Eglwys Sant Ioan

<span class='userhigh'>Esgob Tyddewi, Y Gwir Barchedig J Wynne Evans</span>
Esgob Tyddewi, Y Gwir Barchedig J Wynne Evans

<span class='userhigh'>Eglwys Sant Ioan 1981</span>
Eglwys Sant Ioan 1981

<span class='userhigh'>Y Parchg George Noakes a'r Parchg Lyn Evans</span>
Y Parchg George Noakes a'r Parchg Lyn Evans

<span class='userhigh'>Eglwys Sant Ioan yn Nhregerddan 1992</span>
Eglwys Sant Ioan yn Nhregerddan 1992

<span class='userhigh'>Eglwys Sant Ioan, Taith Gerdded i Bontgoch</span>
Eglwys Sant Ioan, Taith Gerdded i Bontgoch

<span class='userhigh'>Eisteddfod 1991</span>
Eisteddfod 1991

<span class='userhigh'>Eisteddfod 1981</span>
Eisteddfod 1981

<span class='userhigh'>Garej Penrhyn-coch Diwrnod Pinc</span>
Garej Penrhyn-coch Diwrnod Pinc

<span class='userhigh'>Ar y ffordd i Ger-y-llan</span>
Ar y ffordd i Ger-y-llan

<span class='userhigh'>Ger-y-llan 2001</span>
Ger-y-llan 2001

<span class='userhigh'>Gogerddan</span>
Gogerddan

<span class='userhigh'>Dadorchuddio'r Gofeb i'r Gweinidogion, Horeb 1984</span>
Dadorchuddio'r Gofeb i'r Gweinidogion, Horeb 1984

<span class='userhigh'>Ysgol Sul Horeb 1983</span>
Ysgol Sul Horeb 1983

<span class='userhigh'>Merched y Wawr 1983</span>
Merched y Wawr 1983

<span class='userhigh'>Neuadd y Penrhyn, y Dechreuadau</span>
Neuadd y Penrhyn, y Dechreuadau

<span class='userhigh'>Agor Neuadd y Penrhyn</span>
Agor Neuadd y Penrhyn

<span class='userhigh'>Raffl Sioe Penrhyn-coch</span>
Raffl Sioe Penrhyn-coch

<span class='userhigh'>Salem</span>
Salem

<span class='userhigh'>Taith Noddedig</span>
Taith Noddedig

<span class='userhigh'>Tîm Pêl-droed Penrhyn-coch</span>
Tîm Pêl-droed Penrhyn-coch

<span class='userhigh'>Y Tincer ar dâp</span>
Y Tincer ar dâp

<span class='userhigh'>Ysgol Penrhyn-coch 1981, plannu'r goeden</span>
Ysgol Penrhyn-coch 1981, plannu'r goeden

<span class='userhigh'>Ysgol Penrhyn-coch, y tîm pêl-droed, 1981</span>
Ysgol Penrhyn-coch, y tîm pêl-droed, 1981

<span class='userhigh'>Ysgol Penrhyn-coch, 1981, tîm Hoci</span>
Ysgol Penrhyn-coch, 1981, tîm Hoci