PLYGAIN 2013


Croeso i Eglwys Sant Ioan
Croeso i Eglwys Sant Ioan

Parti Plygain y Penrhyn
Parti Plygain y Penrhyn

Marianne Powell
Marianne Powell

Glenys Jenkins
Glenys Jenkins

Parti Glanrafon
Parti Glanrafon

Carwyn, Emyr ac Elisabeth
Carwyn, Emyr ac Elisabeth

Linda, Mari a Gwenno
Linda, Mari a Gwenno

Parti'r Parc
Parti'r Parc

Huw a Rhian
Huw a Rhian

Cantorion Aberystwyth
Cantorion Aberystwyth

Efan Williams
Efan Williams

Triawd Glanrafon
Triawd Glanrafon

Robat Bryn Sion
Robat Bryn Sion

Trefor, Rhiannon ac Eleri
Trefor, Rhiannon ac Eleri

Cantre'r Gwaelod
Cantre'r Gwaelod

Carol y Swper
Carol y Swper