PLYGAIN PENRHYN-COCH yn Eglwys S Ioan 17.12.2015


Plant Ysgol Penrhyn
Plant Ysgol Penrhyn

Y Parchg Lyn L Dafis
Y Parchg Lyn L Dafis

Parti'r Penrhyn1
Parti'r Penrhyn1

Parti'r Penrhyn2
Parti'r Penrhyn2

Parti'r Penrhyn3
Parti'r Penrhyn3

Marianne
Marianne

Parti Glanrafon
Parti Glanrafon

Parti'r Parc1
Parti'r Parc1

Parti'r Parc2
Parti'r Parc2

Jeremy a Carrie White
Jeremy a Carrie White

Cantorion Aberystwyth1
Cantorion Aberystwyth1

Cantorion Aberystwyth2
Cantorion Aberystwyth2

Cantorion Aberystwyth3
Cantorion Aberystwyth3

Prysor, Arawn, a Rhun
Prysor, Arawn, a Rhun

Pari Pen-y-graig
Pari Pen-y-graig

Beti Jones
Beti Jones

Daniel Huws
Daniel Huws

Trefor, Rhiannon ac Eleri
Trefor, Rhiannon ac Eleri

Graham Floyd
Graham Floyd

Cantre'r Gwaelod
Cantre'r Gwaelod