Priodas Glenys Davies a Billy Ash, Salem, 1938


priodas


Priodas Glenys (chwaer tad Brian Davies) i Billy Ash yn 1938. Roedd y briodas yng nghapel Salem. O'r dde, Marged Ann Davies (mamgu Brian) Lizzie Jones (nee Davies chwaer) John David Davies, (dadcu; bu farw yn 1942) Glenys Davies, Billy Ash, Edgar Jones, ? Beattie Davies (chwaer), ?