SALEM


Salem


Salem, 1950


Cyhoeddwyd Salem Soldier (Y Lolfa) nos Fercher 22 Tachwedd 2012 yng nghyfarfod misol Cymdeithas y Penrhyn. Mae'r llyfr yn cynnwys atgofion Elfed Davies gynt o Salem a Phenrhyn-coch a'i fab Brian. Ar y noson cafwyd cyflwyniad diddorol i'r llyfr trwy gyfrwng nifer o hen luniau o gymeriadau Salem, Penrhyn-coch, Aberystwyth a gogledd Ceredigion. Mynnwch gopi o'r llyfr. £9.95 o siopau lleol.
Brian Davies
Brian Davies

Salem Soldier
Salem Soldier


Atgofion Elfed Davies 1
Atgofion Elfed Davies 2

Salem 1932


CLICIWCH fan hyn i weld llun mwy o faint
Elfed Davies yw'r 5ed o'r dde. Pwy yw'r lleill?

PEDAIR CENHEDLAETH: Meurig Magor; ei fam Sal Magor (chwaer Elfed Davies, Salem); mam Sal - Marged Ann Davies, Salem, a'i mam hi - Elisabeth Morgan a symudodd i un o'r tai pridd yng Nghapel Dewi. 

Pedair GenhedlaethElisabeth Morgan, Capel Madog a Chapel Dewi

Elisabeth MorganCiosg Teleffon Salem: Yma o hyd

salem


Pan glywodd Teleri Boake bod gwasanaeth y ciosg yn Salem yn dod i ben ddwy flynedd yn ôl mi fuodd hi a'r cynghorydd lleol yn gwneud ymholiadau i'w achub. Gyda chymorth unfrydol y cyngor cymuned prynwyd y ciosg ar ei safle presennol. Mae Paul Boake sydd â diddordeb mewn hen bethau clasurol yn mynd i'w adnewyddu ac mae llawer o bobl Salem yn barod i edrych ar ei ôl yn y dyfodol.