SUL Y COFIO AR SGWAR PENRHYN-COCH 10.11.2019


Sgwar Penrhyn-coch yn llawn ar gyfer y gwasanaeth


cofio


Cyflwyno'r Torchau


cofio


Cyflwyno'r Torchau


cofio


Y Brownies


cofio


Alayne Caree-Davies, Emyr Charles Davies MBE, Stewart Alexander, Julian Samuel, a Neil Davies


cofio


Sion James
Sion James

Y Groes
Y Groes

Y Parchg Peter Thomas
Y Parchg Peter Thomas

Y rhai a laddwyd

Y rhai a laddwydCofeb a fu yn Ysgol Trefeurig

Cofeb a fu yn Ysgol Trefeurigcofio


MEWN ANGOF NI CHâNT FOD