CYNGERDD CRONFA TIRION


Cronfa Tirion
CyngerddCynhaliwyd noson arbennig er mwyn codi arian at Gronfa Tirion yn Neuadd y Penrhyn 15 Ebrill 2011.

Judith, Tirion a Peter
Arweiniwyd y noson yn hwyliog iawn gan Elen Pencwm.
Cyflwynodd nifer o artistiaid er mwynhad y gynulleidfa a lanwai'r Neuadd.
Cyflwynodd y llywydd araith bwrpasol a diffuant.
Diolch i bawb a gyfrannodd i wneud y noson yn llwyddiant
Elen Pencwm yn cyflwyno...
Elen Pencwm yn cyflwyno...

Rhai o aelodau Côr Meibion Aberystwyth 1
Rhai o aelodau Côr Meibion Aberystwyth 1

Rhai o aelodau Côr Meibion Aberystwyth 2
Rhai o aelodau Côr Meibion Aberystwyth 2

Hywel Wyn Jones yn cyflwyno'r caneuon
Hywel Wyn Jones yn cyflwyno'r caneuon

Sioned
Sioned

Sion
Sion

Anwen
Anwen

Gwenno
Gwenno

Alun John
Alun John

Angharad Fychan
Angharad Fychan

Greg ac Efan
Greg ac Efan

Y Parchg Judith Morris yn cyflwyno'r llywydd
Y Parchg Judith Morris yn cyflwyno'r llywydd

Llywydd y noson, Y Parchg Peter Thomas
Llywydd y noson, Y Parchg Peter Thomas


Cronfa Tirion