TRIP CYMDEITHAS Y PENRHYN 2010: BRO MORGANNWG


Cliciwch ar y lluniau er mwyn eu chwyddo
Alun Jenkins, Crochendy Ewenni
Alun Jenkins, Crochendy Ewenni

Y crefftwr wrth ei waith
Y crefftwr wrth ei waith

Y gwaith gorffenedig
Y gwaith gorffenedig

Priordy Ewenni
Priordy Ewenni

Priordy Ewenni
Priordy Ewenni

Priordy Ewenni
Priordy Ewenni

Priordy Ewenni
Priordy Ewenni

Priordy Ewenni
Priordy Ewenni

Eglwys Llan-gan
Eglwys Llan-gan

Eglwys Llan-gan
Eglwys Llan-gan

Y tu mewn i Eglwys Llan-gan
Y tu mewn i Eglwys Llan-gan

Y Groes Geltaidd, Eglwys Llan-gan
Y Groes Geltaidd, Eglwys Llan-gan

Iorwerth Davies yn annerch yng Nghapel Aberthin
Iorwerth Davies yn annerch yng Nghapel Aberthin

Eglwys Llan-fair
Eglwys Llan-fair

Aelodau'r Gymdeithas yn gwrando'n astud
Aelodau'r Gymdeithas yn gwrando'n astud

Y tu allan i Eglwys Llan-fair
Y tu allan i Eglwys Llan-fair

Arweinydd y daith
Arweinydd y daith

Er cof am John Williams, yr emynydd (1728-1806)
Er cof am John Williams, yr emynydd (1728-1806)

Bethesda'r Fro ger Maes San Tathan
Bethesda'r Fro ger Maes San Tathan

Er cof am Morgan Morgan
Er cof am Morgan Morgan

Er cof am Thomas William, awdur 'Adenydd fel c'lomen pe cawn'
Er cof am Thomas William, awdur 'Adenydd fel c'lomen pe cawn'

Bedd Thomas William (1761-1844)
Bedd Thomas William (1761-1844)